నాటుసారాయి తయారీ కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహిస్తూ ఉక్కుపాదం మోపుతున్న పోలవరం పోలీసులు

By

నాటుసారాయి తయారీ కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహిస్తూ ఉక్కుపాదం మోపుతున్న పోలవరం పోలీసులు, SEB సిబ్బంది, జిల్లెలగూడెం గ్రామ శివారులో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్న సారాయి తయారీ కేంద్రాముపై దాడులు నిర్వహించి 1800 లీటర్ బెల్లంఊట ధ్వంసం చేశారు

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like