కోడి పందాలు, పేకాటలు మరియు ఇతర జూద క్రీడలు నిర్వహించుటకు ఏర్పాటు చేసిన బరులను ధ్వంసం చేసిన కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు

జిల్లా వ్యాప్తంగా కోడి పందాలు, పేకాటలు మరియు ఇతర జూద క్రీడలు నిర్వహించుటకు ఏర్పాటు చేసిన బరులను ధ్వంసం చేసిన కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు. ఎవరైనా చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన ఎడల వారిపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం అని హెచ్చరించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *