క్రికెట్ బెట్టింగుకు సంబంధించి ఆరుగురి ముఠాను గుత్తి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు

క్రికెట్ బెట్టింగుకు సంబంధించి ఆరుగురి ముఠాను గుత్తి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. . రూ.2.50 లక్షల నగదు, 6 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని గుత్తి సి.ఐ శ్యాంరావు చెప్పారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *