కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా టపాసుల విక్రయ దుకాణాల ప్రాంతాలను పరిశీలించిన పోలీసులు.

By

కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా టపాసుల విక్రయ దుకాణాల ప్రాంతాలను పరిశీలించిన పోలీసులు. బాణాసంచా విక్రయ లైసెన్స్ హోల్డర్లకు పాటించాల్సిన నిబంధనలు గురించి తెలియజేసిన పోలీసులు అధికారులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like