అనంతపుర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా టపాసుల విక్రయ దుకాణాల ప్రాంతాలను పరిశీలించిన పోలీసులు

By

అనంతపుర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా టపాసుల విక్రయ దుకాణాల ప్రాంతాలను పరిశీలించిన పోలీసులు
క్రాకర్స్ లైసెన్స్ హోల్డర్లతో సమావేశాలు నిర్వహించి పాటించాల్సిన నిబంధనలు గురించి తెలియజేసిన అధికారులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like