నిర్మానుష ప్రాంతాలలో ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగకుండా మరియు మహిళల భద్రత దృష్ట్యా విజయవాడ పోలీసులు పెట్రోలింగ్

By

విజయవాడ నగర పరిధిలోని నిర్మానుష ప్రాంతాలలో ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగకుండా మరియు మహిళల భద్రత దృష్ట్యా పోలీసులు పెట్రోలింగ్ నిర్వహించి , మద్యం సేవిస్తున్న కొంతమంది వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకొని ….

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like