టంగుటూరులో హత్య జరిగిన ప్రాంతాన్ని స్వయంగా పరిశీలించిన ప్రకాశం SP

By

టంగుటూరులో హత్య జరిగిన ప్రాంతాన్ని స్వయంగా పరిశీలించిన ప్రకాశం SP, హత్య ఘటనపై ఆరా… కేసును త్వరితగతిన ఛేదించటానికి కీలక సూచనలు, డబల్ మర్డర్ కేసును చేధించేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు టీంలను ఏర్పాటు

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like