హిమాచల్ & గుజరాత్ ఎన్నికల పై రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు.

హిమాచల్ & గుజరాత్ ఎన్నికల పై రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు.

హిమాచల్‌లో బీజేపీ పూర్తి బలాన్ని ఎదుర్కొన్నామని, వారిని ఓడించామని చెప్పారు.
గుజరాత్‌లో ఆప్ లాంటి ప్రాక్సీ లేకుంటే గుజరాత్‌లో కూడా బీజేపీని ఓడించి ఉండేవాళ్లం.
Source : Telangana Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *