గుంతకల్లు రూరల్ పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ లో భాగంగా పులిగుట్టపల్లి చిన్న తాండా శివార్లలోని నాటు సారా స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహించి 1400 లీటర్ల బెల్లం ఊట ధ్వంసం.

By

గుంతకల్లు రూరల్ పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ లో భాగంగా పులిగుట్టపల్లి చిన్న తాండా శివార్లలోని నాటు సారా స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహించి 1400 లీటర్ల బెల్లం ఊట ధ్వంసం. 10 లీటర్ల నాటు స్వాధీనం.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like