ప్రపంచ విత్తన భాండాగారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అరుదైన గుర్తింపు.

By

ప్రపంచ విత్తన భాండాగారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అరుదైన గుర్తింపు. నవంబర్ 4, 5 తేదీల్లో రోమ్‌లో అంతర్జాతీయ విత్తన సదస్సులో ‘ఎ సక్సెస్‌ స్టోరీ ఆఫ్‌ ఇండియా: తెలంగాణ స్టేట్‌ యాజ్‌ ఏ గ్లోబల్‌ సీడ్‌ హబ్‌’ అనే అంశంపై ప్రసంగించేందుకు రాష్ట్రాన్ని ఆహ్వానించిన ఐక్యరాజ్య సమితి.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like