సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకలను ఆదివారం జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కడప నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.

By

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకలను ఆదివారం జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కడప నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. దేశ ఐక్యమత్యాన్ని చాటుతూ ఏక్తా పరుగు కార్యక్రమాన్ని కడప జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ కె.కె.ఎన్ అన్బురాజన్ ఐ.పి.యస్ గారు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like