గుంతకల్లు మండలం కదిరిపల్లి శివారు ప్రాంతాల్లోని నాటు సారా స్థావరాలపై సెబ్ పోలీసులు దాడులు

గుంతకల్లు మండలం కదిరిపల్లి శివారు ప్రాంతాల్లోని నాటు సారా స్థావరాలపై సెబ్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి 1,005 లీటర్ల బెల్లం ఊట ధ్వంసం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *