గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నడుపుతున్న గుట్కా దందాలపై గురి పెట్టిన ప్రకాశం Police

గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నడుపుతున్న గుట్కా దందాలపై గురి పెట్టిన ప్రకాశం Police: జిల్లాలో పలు దుకాణాల పై ప్రత్యేక దాడులు, భారీగా గుట్కా ప్యాకెట్లు స్వాధీనం, నిందితుల arrest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *