విధి నిర్వహణలో వున్నా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ పై దుర్భాషలాడటంతో పాటు దాడికి యత్నించిన నిందితులపై కేసు నమోదు చేసిన షాద్ నగర్ పోలీసులు..

By

విధి నిర్వహణలో వున్నా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ పై దుర్భాషలాడటంతో పాటు దాడికి యత్నించిన నిందితులపై కేసు నమోదు చేసిన షాద్ నగర్ పోలీసులు..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like