మానేరు తీరాన్ని ముంచెత్తిన మంచు

By

మానేరు తీరాన్ని ముంచెత్తిన మంచు…. వైజాగ్ ను తలపిస్తున్న సిరిసిల్ల, చుట్టూరా నీటితో నిండుకుండల కార్మికక్షేత్రం, బీచ్ పక్కన ఉన్న పట్టణంలా సిరిసిల్ల, చుట్టేసిన మంచుతో కొత్త అందాలు..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like