నూతనంగా నిర్మించిన జగిత్యాల జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన టీఆర్ఎస్ అధినేత

నూతనంగా నిర్మించిన జగిత్యాల జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన టీఆర్ఎస్ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్
Source : TRS Party

1 thought on “నూతనంగా నిర్మించిన జగిత్యాల జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన టీఆర్ఎస్ అధినేత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *