నగరంలోని గుర్రాలగడ్డ,నాగరాజుపేట మహిళా డిగ్రీ కళాశాల సమీపంలోని సన్ రైజ్ ఆస్పత్రి వద్ద బుగ్గవంక పరివాహక ప్రాంతంలో ఇసుక బస్తాలు ఏర్పాటు చేసిన కడప పోలీసులు.

By

నగరంలోని గుర్రాలగడ్డ,నాగరాజుపేట మహిళా డిగ్రీ కళాశాల సమీపంలోని సన్ రైజ్ ఆస్పత్రి వద్ద బుగ్గవంక పరివాహక ప్రాంతంలో ఇసుక బస్తాలు ఏర్పాటు చేసిన కడప పోలీసులు. చిన్నచౌకు SI రోషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్షణ గోడలేని ప్రాంతాల్లో బుగ్గవంక ప్రవాహం నివాసాలవైపు రాకుండా ముందస్తు రక్షణ చర్యల్లో భాగంగా ఏర్పాటు, పోలీసు శాఖకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన స్థానికులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like