విప్లవాత్మక పథకాలతో మహిళలకు ఎంతగానో లబ్ధి

By

విప్లవాత్మక పథకాలతో మహిళలకు ఎంతగానో లబ్ధి.. 21వ శతాబ్దపు ఆధునిక భారతీయ మహిళ అంధ్రప్రదేశ్‌లోనే ఆవిర్భవించాలని మనందరి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుంది!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like