నెల్లూరు : పారదర్శక, ప్రశాంత ఎన్నికల నిర్వహణకు పోలీసు యంత్రాంగం సర్వం సన్నద్ధం

నెల్లూరు : పారదర్శక, ప్రశాంత ఎన్నికల నిర్వహణకు పోలీసు యంత్రాంగం సర్వం సన్నద్ధం… జిల్లా యస్.పి. శ్రీ విజయ రావు,IPS.,గారు* సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్న ప్రాంతాలలో రూట్ మార్చ్ నిర్వహించి ప్రజలకు స్వేచాయుత వాతావరణం, భద్రతాభావం కల్పిస్తున్న నెల్లూరు పోలీసులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *