దేవాలయాలలో హుండీలను పగలగొట్టి డబ్బును దొంగిలించె ముఠా అరెస్ట్

దేవాలయాలలో హుండీలను పగలగొట్టి డబ్బును దొంగిలించె ముఠా అరెస్ట్ వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ గారు, తోకవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన 11 మంది ముఠా పలు ప్రాంతాలలో వరుస దొంగతనాలకు పల్పడుతుండగా సదరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి చోరీ సొత్తు సీజ్ చేయడం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *