ఉపాధి కోర్సుల్లో శిక్షణ, వెంటనే ఉద్యోగం.. ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (APSSDC

ఉపాధి కోర్సుల్లో శిక్షణ, వెంటనే ఉద్యోగం.. ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (APSSDC), ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అకాడమీ (APITA)ల ఒప్పందంతో 4 కొత్త కోర్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ISB).
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *