జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని ఉదంపూర్‌లో ఇల్లు కూలి ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి

జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని ఉదంపూర్‌లో ఇల్లు కూలి ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి

Source :కొత్తమారం వెంకటేశ్వర రెడ్డి

 

1 thought on “జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని ఉదంపూర్‌లో ఇల్లు కూలి ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *