విజయసాయి రెడ్డి కూతురు హోటల్ పెట్టటం కోసం, విశాఖలోని రుషికొండలో చేస్తున్న అరాచకం ఇది.

విజయసాయి రెడ్డి కూతురు హోటల్ పెట్టటం కోసం, విశాఖలోని రుషికొండలో చేస్తున్న అరాచకం ఇది. విశాఖ టిడిపి నేతలు, ఈ అరాచకానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తుంటే, ప్రభుత్వానికి ఎందుకు వణుకు ?

Source : TDP Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *