కొటికలపుడి ఇసుక రిచ్ వద్ద అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న వారిపై రైడ్ నిర్వహించిన విజయవాడ S.E.B. అధికారులు.

By

కొటికలపుడి ఇసుక రిచ్ వద్ద అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న వారిపై రైడ్ నిర్వహించిన విజయవాడ S.E.B. అధికారులు. ఇసుక తరలిస్తున్న 23 ట్రాక్టర్ లను , 1 J.C.B. ను సీజ్ చేసి, 24 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని వారిపై కేసు నమోదు చేసిన విజయవాడ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like