కేసీఆర్..! కేవలం ఉప్పుడు బియ్యం కోసమే ఎందుకు పట్టుబడుతున్నారు..?

By

కేసీఆర్..! కేవలం ఉప్పుడు బియ్యం కోసమే ఎందుకు పట్టుబడుతున్నారు..? సాధారణ బియ్యం ఎంతైనా కొంటామని కేంద్రం చెప్తున్నా ఎందకు ఆ విషయాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు..?

BJP Telangana

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like