జగన్ ని మళ్ళీ దేని కోసం సీఎం ని చేయాలి..?

జగన్ ని మళ్ళీ దేని కోసం సీఎం ని చేయాలి..? 175 సీట్లలో ఇప్పుడున్న అభ్యర్ధులనే బరిలో నిలపగల దమ్ము ఆయనకు ఉందా..? వచ్చే ఎన్నికల తరువాత జగన్ ఇంటికి కాదు జైలుకు వెళ్తారు : జనసేన నేత సుందరపు విజయ్ కుమార్.

Source : Vizag News Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *